Zákonom NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú   niektoré zákony sa od 1.1. 2011 ukladá obciam a iným založeným organizáciám, povinne zverejňovať na svojom webovom sídle:
       a) zmluvy uzatvorené po 1.1.2011týkajúce sa používania verejných prostriedkov (okrem pracovných zmlúv a dohôd  o            práci vykonanej mimo pracovného pomeru) a nakladania s majetkom obcí a štátu,
       b) objednávky týkajúce sa používania verejných prostriedkov,
       c) faktúry týkajúce sa používania verejných prostriedkov.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

FAKTÚRY

Dátum

Predmet/Číslo

Cena s DPH (€)

Dodávateľ

4.1. 2011

Systémová údržba softvéru

                                 Faktúra č.1

390,-

HOUR, spol.s r.o. 

Veľký Diel 3323,

Žilina

17.1. 2011

Dodávka zemného plynu

                                 Faktúra č.2

1 001,-

SPP BBratislava

17.1. 2011

Vývoz komunálneho odpadu

                                 Faktúra č.3

227, 12

T+T, a.s. Žilina
17.1. 2011

Vodné a stočné

                                 Faktúra č.4

163, 73

SEVAK, a.s. Žilina
17.1. 2011

Zálohová platba za elek. energiu

                                 Faktúra č.5

1 294,-

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
17.1. 2011

Paušál - mobilný telefón

                                 Faktúra č.6

19, 38

Orange Slovensko, a.s.  Bratislava
17.1. 2011

Školenie - zúčtovanie zdravotného poistenia

                                 Faktúra č.7

17,-

Združenie obcí, Martín
17.1. 2011

Poplatok za členov ZORVC

                                 Faktúra č.8

73,75,-

Združenie obcí, Martín
16.1.2012

Systémová údržba softvéru

                                 Faktúra

390,-

HOUR, spol. s r.o. Žilina
14.1.2012

Vývoz komunálneho odpadu

                                 Faktúra

228,83

T+T, a.s. Žilina
16.1.2012

Za hlasové služby

                                 Faktúra

13,55

T-Com, a.s.
16.1.2012

Za služby - školenie

                                 Faktúra

73,69

Regionálne vzdelávacie centrum

Martin

25.1.2012 Za služby - Virtuálna knižnica pre učiteľov

                                 Faktúra

198,72

Komensky, s.r.o, Košice
25.1.2012

Predplatné za aktualizácie zákonov

                                 Faktúra

27,60

Poradca, s.r.o, Žilina
30.1.2012

Oprava svietidiel v telocvični

Objednávka              Faktúra

360,00

Miloš Kozel - MIKO

 Lietavská Lúčka

25.1.2012

Za hlasové služby

                                 Faktúra

1,51

Orange, a.s.
30.1.2012

Odber vody

                                 Faktúra

590,39

SEVAK, a.s. Žilina
7.2.2012

WI-FI pripojenie

Objednávka              Faktúra

549,85

TECHNISERV, s.r.o., Bratislava
27.2.2012

Náplne do tlačiarni

Objednávka              Faktúra

224,20

Ľubomír Černák HP-Servis

Breziny 439

27.2.2012

Sprievodca tr. učiteľa

                                 Faktúra       

44,79

RAABE Štefanovičova 20

Bratislava

05.3.2012

Profesijný rozvoj zamest. školy

                                 Faktúra

39,35

RAABE Štefanovičova 20

Bratislava

13.3.2012

Stravné za odobraté obedy zamestnancov školy

                                 Faktúra

429,24

 
12.3.2012

Oprava osvetlenia - telocvičňa

Objednávka              Faktúra

35,58

Miloš Kozel - MIKO Lietavská Lúčka
19.3.2013

Prenájom fut. ihriska

Objednávka    

MŠK Žilina, Športová 9.
27.3.2013 Montáž elek. prívodov                    Objednávka   Miloš Kozel - MIKO Lietavská Lúčka
4.4.2013 Údržba tlačiarni                              Objednávka   Ján Závodník,  Porúbka 84
4.4.2013 Oprava a montáž žľabov                 Objednávka   Juraj Masár, Liet. Lúčka 405/5
       
       

               Faktúry

    od 1.1. do 5. 10. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVY

Číslo zmluvy

Predmet

Dodávateľ

Odberateľ

1/2011 Nájom nebytového priestoru ZŠ Lietavská Lúčka Športový klub Lietava
2/2011 Nájom nebytového priestoru ZŠ Lietavská Lúčka Športový klub SLIMAČIK Žilina
3/2011 Nájom nebytového priestoru ZŠ Lietavská Lúčka Športový klub SLIMAČIK Žilina
5/2011 Nájom nebytového priestoru ZŠ Lietavská Lúčka Športový klub SLIMAČIK Žilina
08/09/2012 Zmluva o dielo STAUBAU,s.r.o. Žilina ZŠ  Lietavská Lúčka
TS03/2012 Zmluva o poskytovaní technických služieb Miloš Kozel - MIKOZŠ  Lietavská Lúčka
1/2012 Nájom nebytových priestorov ZŠ Lietavská Lúčka Súkromná základná umelecká škola KNM
2/2012 Nájom nebytových priestorov ZŠ Lietavská Lúčka Rodičovské združenie pri ZŠ  Lietavská Lúčka
3/2012 Nájom nebytových priestorov ZŠ Lietavská Lúčka Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
  Kolektívna zmluva    
4/2012 Nájom nebytových priestorov ZŠ Lietavská Lúčka PaedDr. Melánia Špániová,Puškinova 8, Žilina
5/2012 Nájom nebytových priestorov ZŠ Lietavská Lúčka Dušan Bujdák, Skalka 30, Lietavská Lúčka
6/2013 Nájom telocvične ZŠ Lietavská Lúčka STILE, s.r.o, so sídlom: Ružová 1637,         010 01 ŽILINA
7/2013 Nájom telocvične ZŠ Lietavská Lúčka STILE, s.r.o, so sídlom: Ružová 1637,         010 01 ŽILINA
 
8/2013 Nájom telocvične ZŠ Lietavská Lúčka Slovenský národný športový klub, so sídlom: Hodžova 16 , 010 01 ŽILINA
 
9/2013 Nájom telocvične ZŠ Lietavská Lúčka STILE, s.r.o, so sídlom: Ružová 1637,         010 01 ŽILINA
 
10/2013 Nájom telocvične ZŠ Lietavská Lúčka Slovenský národný športový klub, so sídlom: Hodžova 16 , 010 01 ŽILINA